Kimbilio

Onderwijs temidden van COVID

Onze school Kimbilio waar het een tijd heel stil is geweest zonder de leerlingen, is weer booming.

Zowel de kinderen, de begeleiders als het voltallige personeel konden gewoon niet wachten om weer te beginnen.
Bij dit alles danken we God die de storm van COVID heeft bekoeld die een bedreiging vormde voor ons onderwijssysteem, hoewel we het Standard Operating System (SOP’s) nog steeds moeten handhaven. Officieel zijn de scholen vorige week op de 10e januari geopend. En er was een zeer grote opkomst.
Bovenal danken we God dat Hij de kinderen veilig heeft bewaard, want ze kwamen in ieder geval terug in goede gezondheid en met veel zin om te studeren.
Dit trimester wordt lang omdat het bijna veertien weken duurt. Daarnaast zijn er veel vernieuwingen in het onderwijssysteem aangebracht die bedoeld zijn om de achterstanden in te halen. Om die reden zijn er ook veel personeelsbijeenkomsten geweest en trainingen gegeven om de nieuwe procedures onder de knie te krijgen bij de heropening van de school.