Wat wij doen

Heart for Children is opgericht om weeskinderen in Oeganda goede scholing te bieden. Om dit te bereiken, willen we een internaat bouwen, dat geschoeid is op christelijke grondslag. Op deze school nemen we zowel leerlingen op die hun ouders nog hebben en die hun schoolgeld betalen, als weeskinderen, waarvoor we een sponsor zoeken. Het idee dat hierachter zit, is dat we de school in de toekomst financieel volledig onafhankelijk willen maken en niet afhankelijk willen maken van donoren.

De hele staf van de school zal uit professionele onderwijzers bestaan die allemaal bevoegd zijn. Daarnaast trainen we onze onderwijzers en onderwijzeressen in de christelijke normen en waarden. We hebben daarvoor een speciale cursus gemaakt, die ingaat op begeleiding, onderwijs en leiderschap.

Op dit moment is onze belangrijkste bezigheid om onze Osia Campus (Osia is de naam van de plaats) te realiseren. We bouwen momenteel aan de onderbouw van de lagere school. Als dat klaar is gaan we verder met de bovenbouw.

Tegelijkertijd gaan we onderzoeken of we een gezondheidscentrum kunnen inrichten, zodat we zowel de kinderen, de staf,  als de mensen uit de omgeving van de eerste noodzakelijke medische zorg kunnen voorzien.

Wat we zeker niet doen

Wat we niet doen is baby’s opvangen. Dit is een weloverwogen keus omdat wij vinden dat baby’s en peuters bij hun ouders of als die er niet meer zijn bij hun grootouders moeten opgroeien. We vinden dat ze zo veel mogelijk in een vertrouwde omgeving moeten opgroeien en niet in een tehuis.

Wat we ook niet doen is ons bezig houden met adoptie. We zullen nooit kinderen ter adoptie aanbieden. We proberen met alle middelen die we hebben deze kinderen zo op te voeden en de onderwijzen dat ze later mee kunnen helpen om Oeganda een beter land te maken. We vinden dat kinderen ter adoptie aanbieden niet bijdraagt aan dit doel.