Wat wij doen

Heart for Children is opgericht om weeskinderen in Oeganda goede scholing te bieden. Om dit te bereiken bouwen we een internaat, dat geschoeid is op christelijke grondslag. Op deze school nemen we zowel leerlingen op die hun ouders nog hebben en die hun schoolgeld betalen, als weeskinderen, waarvoor we een sponsor zoeken. Het idee dat hierachter zit, is dat we de school in de toekomst financieel volledig onafhankelijk willen maken en niet afhankelijk willen maken van donoren.

De hele staf van de school bestaat uit professionele onderwijzers die allemaal bevoegd zijn. Daarnaast trainen we onze onderwijzers en onderwijzeressen in de christelijke normen en waarden. We hebben daarvoor een speciale cursus gemaakt, die ingaat op begeleiding, onderwijs en leiderschap.

Op dit moment is onze belangrijkste bezigheid om onze Osia Campus (Osia is de naam van de plaats) te realiseren.  Sinds onze start in 2007 hebben we al een lagere school, een slaapgebouw voor de jongens en een slaapgebouw voor de meisjes gerealiseerd. Ook is er een grote gemeenschappelijke ruimte gemaakt, waar we met zijn allen bijeen komen. Daar kunnen wel 1000 personen in. We bouwen momenteel aan de middelbare school en de slaapgebouwen van de kinderen van de middelbare school. Het slaapgebouw van de jongens is bijna klaar en zodra er weer geld is, gaan we beginnen aan een slaapgebouw voor de meisjes van de bovenbouw.

Wat we zeker niet doen

Wat we niet doen is baby’s opvangen. Dit is een weloverwogen keus omdat wij vinden dat baby’s en peuters bij hun ouders of als die er niet meer zijn bij hun grootouders moeten opgroeien. We vinden dat ze zo veel mogelijk in een vertrouwde omgeving moeten blijven en niet in een tehuis.

Wat we ook niet doen is ons bezig houden met adoptie. We zullen nooit kinderen ter adoptie aanbieden. We proberen met alle middelen die we hebben onze weeskinderen zo op te voeden en te onderwijzen dat ze later mee kunnen helpen om Oeganda een beter land te maken. We vinden dat kinderen ter adoptie aanbieden niet bijdraagt aan dit doel.