Kimbilio High

Practicum Natuurkunde

Leraar Natuurkunde Obbo Patrick geeft les in het onderwerp warmte.
Hij demonstreerde aan de leerlingen over het bepalen van de soortelijke warmtecapaciteit van een vaste stof.
Dit was hun eerste praktische les in dit semester en de leerlingen waren zo opgewonden en enthousiast om dit in praktijk te zien