Privacy

Privacy beleid van Heart for Children

Inleiding

Het beschermen van persoonsgegevens van bezoekers van onze website en van iedereen binnen onze organisatie Heart for Children achten wij van groot belang en dat rekenen wij tot onze verantwoordelijkheid. Uw persoonlijke gegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandeld en beveiligd.

Dit privacy beleid is van toepassing op alle gegevensverwerkingen die door Heart for Children worden gedaan en voor alle door haar beheerde websites.

Waarvoor en op welke grondslag verwerken wij uw gegevens:

Uw naam, adresgegevens, telefoonnummer(s) en emailadres(sen) wordt gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven en alle noodzakelijke correspondentie welke nodig is binnen Heart for Children. Dat kan zakelijk zijn, inkoop en facturen, sponsors in meerdere landen, organisatieadressen enz.

Over wie verwerken wij persoonsgegevens

Heart for Children verwerkt de persoonsgegevens van alle aanwezige kinderen binnen onze organisatie, alle medewerkers, bezoekers van onze website en overige belanghebbenden en geĆÆnteresseerden.

Wie ontvangen de gegevens

Heart for Children verstrekt de gegevens uitsluitend aan partijen die betrokken zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden binnen de organisatie zelf. Deze partijen mogen de gegevens niet voor eigen of andere doeleinden verwerken of gebruiken. Daarnaast zullen wij uw gegevens nimmer aan derden verhuren, verkopen of op andere wijze verstreken voor commerciƫle doeleinden.

Beveiliging

Heart for Children heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beveiligen en om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens.

Social Media

Onze organisatie maakt gebruik van websites en is tevens op social mediakanalen te vinden. Het doel is om nuttige en relevante informatie te bieden en/of vragen, die via social media kenbaar worden gemaakt, te beantwoorden. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de omgang met persoonsgegevens door andere deelnemers aan social mediakanalen.

Gebruik van cookies

Heart for Children maakt bij het gebruik op de website natuurlijk ook gebruik van cookies. Dit is een klein eenvoudig bestandje met gegevens dat of op de harde schrijf van uw computer, laptop, tablet of smartphone wordt opgeslagen of uitgelezen of in de sessie van uw browser staat.

Cookies verwijderen

Uiteraard kunt u de cookies die op uw computer, laptop, smartphone worden geplaats, altijd verwijderen. De wijze waarop cookies verwijderd kunnen worden, hangt af van de door u gebruikte internetbrowser (Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari etc.) Raadpleeg uw internetbrowser voor instructie over de wijze waarop u cookies kunt verwijderen.

Tororo Mei 2018